Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Podpora kariérového poradenství

Podpora kariérového poradenstvíNa základě rozhodnutí rady města Ostravy, získala naše škola příspěvek v celkové výši 40 000,- na realizaci projektu "Podpora kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022". Účelem projektu je prostřednictvím osoby kariérového poradce co nejvíce žákům přiblížit specifika jednotlivých povolání. Vytvářet vstřícné prostředí pro kariérní rozvoj žáků. Nabízet metodickou podporu při individuálních i skupinových poradenských aktivitách, poskytovat potřebné informace, spolupracovat s rodiči, pedagogy a třídními učiteli, organizovat exkurze či spolupráci s firmami v okolí a další akce. Při konzultacích využívat psychodiagnostické nástroje a tím mapovat silné stránky žáků, pracovat s Atlasem školství a webovými portály, organizovat přípravu na přijímací zkoušky apod. Výstupem by měl být žák s náhledem a představou o náročnosti jednotlivých profesí, rozhodnutý o svém budoucím povolání, s kompetencemi pro organizování vlastní vzdělávací a profesní dráhy.

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Logo města Ostravy