Drobečková navigace

Úvod > > Jídelna

Jídelna

Přihláška ke stravování je k dispozici ke stažení zde.

Upozornění pro strávníky

Z důvodu zvýšených nákladů dochází od 1. 1. 2024 k navýšení stravného.

 

Dle vyhlášky 107/2005 Školského zákona má dítě nárok na dotovaný oběd v nepřítomnosti v ZŠ pouze první den nemoci, další dny bude při neodhlášené stravě účtována nedotovaná cena obědu.

Ceny stravného v jednotlivých kategoriích

Žáci základní školy

Dotovaná

cena obědu

Měsíční platba

Nedotovaná

 cena obědu

kategorie 7-10 let

32,- Kč

710,- (ŠD 920,- Kč)

69,- Kč

kategorie 11-14 let

36,- Kč

800,- Kč

73,- Kč

kategorie 15 a více let

40,- Kč

880,- Kč

77,- Kč

Dospělí strávníci

 

 

 

Cena potravin

40,- Kč

 

 

Mzdové náklady

18,- Kč

 

 

Ostatní náklady

19,- Kč

 

 

Celkem za oběd

77,- Kč

 

 

 

 

Výdejní doba

10:15 - 10:30 - do jídlonosičů

11:30 - 13:50 - žáci a cizí strávníci

  • obědy do jídlonosičů bude možné vyzvednout z hygienických důvodů jen v době od 10:15 do 10:30 u vchodu kuchyně.
  • do znečištěných jídlonosičů a skleněných nádob nebude oběd vydán.

 

Platba

  • Platba stravného probíhá výhradně zálohově bezhotovostním převodem na účet 3509300237/0100 s přiděleným variabilním symbolem a to nejpozději do 20. dne v měsíci. Tzn. na měsíc září je potřeba zaslat platbu do 20. 8. daného roku.
  • Žádáme rodiče, aby si navedli trvalé příkazy ve svých bankách na částky dle příslušné kategorie žáka. Strávník je automaticky přihlášen jen do výše zůstatku na kontě, po následném připsání platby v daném měsíci si musí strávník sám obědy přihlásit.

  • Neplaťte stravné a školní družinu v červnu a červenci (na nový školní rok si příkaz k úhradě naveďte vždy až od 20. srpna).

  • ŽÁDÁME RODIČE, ABY PŘI ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚSTAVU A ČÍSLA ÚČTU NAHLÁSILI TUTO ZMĚNU VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY. TÝKÁ SE PLATEB NA STRAVNÉ. DĚKUJEME.

 

Přihlášení a odhlášení stravného

  • Upozorňujeme, že obědy lze přihlásit a odhlásit na www.strava.cz, případně mailem: jidelna@zspetrkovice.cz, ve výjimečných případech telefonicky, den dopředu a to do 10:00 hod
  • V případě náhlého onemocnění dítěte má rodič právo si v tento den připravený a zaplacený oběd vyzvednout v jídlonosiči ve stanovené době.

 

Informace

 

Kontakty

Markéta Brodová
vedoucí školní jídelny