Drobečková navigace

Úvod > Sportoviště > Tělocvična > Řád

Řád

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 • TĚLOCVIČNU JE MOŽNO POUŽÍVAT POUZE K URČENÝM SPORTOVNÍM AKTIVITÁM. NÁVŠTĚVNÍCI MUSÍ DBÁT POKYNŮ PŘÍTOMNÉHO SPRÁVCE
  TĚLOCVIČNY.
 • DO TĚLOCVIČNY JE VSTUP POVOLEN POUZE V DOPROVODU NÁJEMCE NEBO ZODPOVĚDNÉ OSOBY. VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI JSOU POVINNI SE PŘEZOUVAT PŘED LAVIČKOU VE VESTIBULU.
 • NA SPORTOVNÍ PLOCHU JE MOŽNO VSTUPOVAT POUZE VE SPORTOVNÍ OBUVI NEDĚLAJÍCÍ ŠMOUHY.
 • DO VESTIBULU TĚLOCVIČNY JE ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT S JÍZDNÍMI KOLY, KOLOBĚŽKAMI, IN LINE BRUSLEMI, SKATEBOARDY APOD.
 • VE VŠECH PROSTORÁCH TĚLOCVIČNY JSOU VŠICHNI POVINNI ZACHOVÁVAT ČISTOTU A POŘÁDEK. JE ZDE ZAKÁZÁNO KOUŘIT, KONZUMOVAT
  ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, UŽÍVAT OMAMNÉ LÁTKY.
 • MANIPULOVAT S TĚLOCVIČNÝM NÁŘADÍM (KRUHY, HRAZDA, ŠPLHACÍ LANA A TYČE, HOROLEZECKÁ STĚNA) JE ZCELA A VŽDY ZAKÁZÁNO.
 • SEBEMENŠÍ POŠKOZENÍ TĚLOCVINČNY A PŘILEHLÝCH PROSTOR JE NUTNO IHNED HLÁSIT SPRÁVCI TĚLOCVIČNY.
 • UŽIVATELÉ HŘIŠTĚ (JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI) NESOU PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA JIMI ZPŮSOBENÉ ŠKODY.
 • SPRÁVCE HŘIŠTĚ MŮŽE ZASAHOVAT DO SPORTOVNÍCH A JINÝCH AKTIVIT A VYŽADOVAT PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ A ZÁSADY „FAIR PLAY“. NÁVŠTĚVNÍKY, KTEŘÍ PROVOZNÍ ŘÁD NEBUDOU DODRŽOVAT, MŮŽE SPRÁVCE HŘIŠTĚ VYKÁZAT Z AREÁLU ŠKOLY.

V Ostravě-Petřkovicích, od 4. 9. 2017