Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > "Badatelé, přírodovědci v Petřkovicích"

"Badatelé, přírodovědci v Petřkovicích"V rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022", se škole podařilo získat finanční prostředky na nákup senzorických sad Pasco a zaškolení pedagogů.
Cílem projektu je zatraktivnit přírodovědné předměty pro všechny, podpořit přírodovědný zájem a rozvoj nadaných žáků a nahradit mobilitou zakoupených pomůcek chybějící odbornou učebnu. S touto myšlenkou byly naplánovány a realizovány všechny činnosti. Rovněž chce škola prostřednictvím projektu identifikovat další nadšené a talentované žáky, pro které by mohla připravovat praktické projekty k průzkumu, či využívat vzájemného učení žáků apod. V rámci projektu byl obohacen fond pomůcek o Senzorické sady Pasco – Fyzika , Chemie, Science, Biologie a 4 kusy iPadů. 

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.