Drobečková navigace

Úvod > > Zápis > Zápis do 1. ročníku UK

Zápis do 1. ročníku UK

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. 

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи  Základní škola Ostrava - Petřkovice 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

   1. kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

   2. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 1. 4. - 30. 4. 2023

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136/237, 

725 29  Ostrava-Petřkovice

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. POSTUP PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOST
  ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

  a) ZDE se dostanete na ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, kterou vyplňte, zarezervujte si termín a odešlete. Na váš email vám přijde potvrzení o registraci vašeho dítěte vč. REGISTRAČNÍHO ČÍSLA, které slouží k informaci o přijetí či nepřijetí dítěte. Toto číslo si pečlivě uschovejte.
  ТУТ
  ви можете отримати доступ до ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВКИ, яку ви заповнюєте, записуєтесь на прийом та надсилаєте. Ви отримаєте підтвердження про реєстрацію дитини, в т.ч. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР, який використовується для інформації про прийняття чи неприйняття дитини. Ретельно зберігайте цей номер.

  b) Z potvrzujícího emailu si Žádost o přijetí/Žádost o odklad stáhněte, doplňte všechny údaje (nejlépe elektronicky) vytiskněte a podepište.Завантажте Заяву про вступ/Прохання про відстрочку з електронного листа-підтвердження, заповніть усі дані (бажано в електронному вигляді), роздрукуйте та підпиш.
 2. Zákonní zástupci jsou povinni u zápisu ve dnech ve dnech 12. 4. nebo 13. 4. 2023 předložit tyto dokumenty:

Законним представникам при реєстрації 12. 4. або 13. 4. 2023 року необхідно надати такі документи:

 a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole) 

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії TYT, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

 b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

 1.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky ZDE/ Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти TYT

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 2. 5. 2023 na webových stránkách školy zspetrkovice.cz a na budově školy.
Результати зарахування будуть оприлюднені 2. 5. 2023 року на сайті школи zspetrkovice.cz і на будівлі школи.

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.
Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.

Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2023.
Навчальний рік у Чехії починається 1. 9. 2023.