Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > "Učíme se, bádáme a pilně pracujeme i na školní zahradě"

"Učíme se, bádáme a pilně pracujeme i na školní zahradě"V rámci „Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023", se škole podařilo získat finanční prostředky na vyvýšené záhony, hmyzí hotel, kompostér, zahradní náčiní nebo bylinkovou spirálu.

Projektem chce škola vytvořit zázemí v prostředí školní zahrady pro praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO a rovněž pro všechny předměty zahrnující témata týkající se přírody, přírodního prostředí či v oborech Člověk a jeho svět nebo Člověk a svět práce. Vzniknout by tak mělo místo, kde mohou žáci např. poznávat a pochopit fungování a vazby jednotlivých ekosystémů v návaznosti na změny ročních období či pozorovat obyvatele zahrady apod. V počáteční fázi v něm škola plánuje umístit vyvýšené záhony s rozličnou flórou, bylinkovou spirálu, hmyzí hotel. Chystá se nakoupit potřebné zahradní náčiní a badatelské potřeby. Pro rodiče a veřejnost pak škola plánuje např. projektový den na zahradě, aby mohla šířit osvětu v oblasti EVVO.

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 Logo města Ostravy