Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovyNaše škola je zapojena do projektu Národního plánu obnovy Doučování žáků škol. Po skončení podzimního programu, realizovaného v období září – prosinec 2022, navazuje současným programem pro období leden - srpen 2023. Aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

O tom, že se distanční výuka posledních dvou školních let podepsala na (ne)vědomostech žáků, není třeba polemizovat. Ať už za tím stojí nevyhovující technické vybavení, nedostatek procvičování, nechuť, slabá vůle apod. Všem těmto žákům nabízí naše škola možnost doučování hlavních předmětů jako je český jazyk, matematika, anglický jazyk atd. Učitelé přistupují k žákům individuálně a snaží se jim pomoci doplnit si nebo ujasnit problematické učivo. Žáci tuto možnost využívají a ochotně věnují svůj volný čas doplňování svých znalostí.

Loga: EU, Národní plán obnovy, MŠMT