Drobečková navigace

Úvod > > Budova č. 2 a 3 (1.-4. tř.) > Otevření kulturního domu

Otevření kulturního domu21.11.2019 - Ke znovuotevření zrekonstruovaného sálu Kulturního domu v Petřkovicích při-pravily všechny tři místní školy (MŠ, ZŠ a ZUŠ) slavnostní akademii. Hlavní slovo patřilo Základní umělecké škole, která sla-vila 60 let od založení. Jednotlivá hudební vystoupení nadaných muzikantů propojili průvodním slovem a tancem žáci základní a mateřské školy. Můj velký obdiv mají žáci IX. ročníku ZŠ, kteří překonali pubertální ostych a pod vedením paní učitelky Petry Raunigové nacvičili a sehráli vtipnou pověst o založení místní školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím a jejich pedagogům, kteří s nimi pilně trénovali. Již tradičně si zaslouží dík mistři zvuku a techniky pánové Pavel Dvořák, Lukáš Tovaryš a Miroslav Krist. Velký dík patří paní Kupcové za ušití věnečků pro renesanční tanečnice a paní Krejčířové ze ZUŠ Hlučín, paní Slavíkové z MŠ Šilheřovice a paní učitelce Petře Červenkové za zapůjčení kostýmů.

Odkaz na fotogalerii ZDE.